დაუთმე გზა ქვეითს, არ დაგაგვიანდება

dautme_gza_kveitsთითქმის ყოველდღე ყველას სადღაც გვეჩქარება, ამიტომაც ხშირად ვერ ვამჩნევთ სხვა ადამიანებს. ამ სიჩქარის გამო გზას არ ვუთმობთ მოხუცებს, დედებს ბავშვებით, ერთმანეთს და ა.შ. თუმცა 1 წუთით მანქანის გაჩერება და ხალხის გატარება არ დაგვაგვიანებს. ამიტომაც დაუთქმე გზა ქვეთს, არ დაგაგვიანდება!

Georgia’s Soviet Mosaics pt. 2 (35 Photos)

Dusheti_Bus_Stop_4Go to this link to check the first part.

I have been documenting Soviet mosaics in Georgia for past several months. These interesting pieces of work are disappearing due to various reasons – the glass pieces fall apart, buildings are demolished, etc. However I think their importance as a depiction of Soviet history and architecture is huge and they should be documented and preserved if possible.

Most of these mosaics are from Tbilisi – the capital of Georgia but some of them are from other parts of the country as well. Buildings with these artworks range from a bottle opener factory to bus stations and local tourist sights.

According to various local architects most of the Georgian mosaics are made from glass pieces that were usually brought from Moscow to brighten up public spaces. In past mosaics were associated with religion – temples and spiritual sights had colorful walls that were depicting either humans or phenomenons, however in USSR religion was not the main theme. (more…)